ZNACZĄCA ROLA W ORGANIZACJI

Ponadto stwierdza, że jednym z zadań przedsiębiorstwa, a równocześnie .ważnym dla jego przetrwania i rozkwitu czynnikiem, jest „postęp w sztuce”, stale doskonalenie się w zdolności działania,dzięki praktycznemu stosowaniu naszej ciągle rosnącej wiedzy.Znaczącą rolę w organizacji przyszłości będzie spełniać informacja. Stosunek  poziom wykorzystania informacji w przedsiębiorstwie rzutują na efektywność przedsiębiorstwa i sposób wykorzystania wiedzy. W XXI w. decydująca rola przy­padnie m.in. optoelektronice, nanotechnice informatycznej, sztucznej inteligencji, systemom eksperckim itp. Ocenia się, że udział elektroniki w całej światowej produk­cji przemysłowej wzrośnie do ok. 50%, dziś stanowi do 30%”. Przedsiębiorstwo wygra walkę konkurencyjną, o ile kierownictwo rozpozna i podejmie wyzwania roz­wojowe i będzie inwestować w ludzi, przecież wszelka jakość pochodzi od jakości ludzi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!