ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMATYKI

Sytuacja taka wynika z dużej złożoności problematyki i braku metod jednoznacznej weryfikacji poprawności lub niepoprawności skompli­kowanych rozwiązań wykorzystujących technologie informatyczne. Powstaje zatem pytanie, czy jest szansa, aby takie nieprofesjonalne działania były eliminowane? Odpowiedź jest niejednoznaczna i bardzo trudna z wielu powo­dów. Tym niemniej, wykorzystując zainteresowanie społeczne profesjonalizmem w wykonywaniu zawodu informatyka, warto spróbować wprowadzić mechanizmy, które zapobiegałyby innym sytuacjom krytycznym powstałym w wyniku braku profesjonalizmu w uprawianiu zawodu informatyka. Obszary zastosowań produk­tów informatycznych stają się coraz bardziej istotne i nie wolno pobłażać takim sytuacjom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)