ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ

Zdecydowanie więcej zwolenników w II etapie zyskała odpowiedź, że informacja to komunikat (także zbiór komunikatów). Istotny statystycznie przyrost postrzegania przez badanych informacji jako komunikatu to niewątpliwie efekt wykładu do przedmiotu Informatyka na HI semestrze Studium Pod­stawowego, w ramach którego zostało sformułowane takie stwierdzenie. Istotna staty­stycznie różnica między częstościami wyborów w I i II etapie badań wystąpiła także w przypadku określeń definiujących informację jako „przekaz wiadomości” (zdecydo­wany spadek liczby wyborów) oraz jako „pewną treść zaczerpniętą ze świata zewnętrznego w procesie dostosowywania się do niego” (przyrost zwolenników w II etapie). W II etapie badań respondenci częściej próbowali tworzyć własne definicje, czasem niezwykle zawikłane, aż do niemożności zaklasyfikowania ich odpowiedzi do którejkolwiek z wyodrębnionych kategorii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)