ZBIÓR INFORMACJI

J. Kozielecki podkreśla, iż wiedza jest zbiorem informacji świadomych, które człowiek aktualizu­je w swojej pamięci i na których może koncentrować uwagę, a także potrafi je prze­kazywać na zewnątrz.Stwierdza on, że informacja powoduje modyfikację struktury zasobów wiedzy W, jaką ma odbiorca informacji Al. Transformacja Al w wiedzę A W dokonuje się w ra­mach procesu myślowego oznaczonego strzałkąInformacja jako składnik wiedzy odgrywa w życiu człowieka różnorodne role: poznawczą, ułatwiając rozumienie otoczenia; instrumentalną, jako środek służący do osiągnięcia celów; służy temu wiedza (informacja) na temat reguł, technik, metod i strategii racjonalnego działania (know-how);   motywacyjną, pobudzając i uruchamiając czynności uznawane przez człowie­ka za zasadne w danej sytuacji, jak potrzeba zdobywania doświadczenia, fi­zycznego działania, ciekawość, potrzeba twórczego działania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)