WSZYSTKO MA SWÓJ POCZĄTEK

Wszystko ma swój począ­tek w umysłach ludzi, postawach, preferencji, wrażliwości, ograniczeniach poznaw­czych, kompetencjach i systemie motywacyjnym. Wiedza jest czymś więcej niż infor­macją, jako że jest ucieleśniona w ludziach. Wiedza stanowi domenę człowieka, a nie maszyny. Nośnikiem informacji może być np. komputer, podczas gdy zdobywać wiedzę, doskonalić, przetwarzać i przekazywać innym potrafi tylko człowiek. Czło­wiek jest zatem tyle wart, ile potrafi przekazać innym. Wiedza, która nie służy innym, pozostaje bezużyteczna. Warto więc poruszyć kwestię zarządzania wiedzą.Zarządzanie wiedzą jest terminem stosunkowo młodym. Jest tym, co może zagwarantować przewagę nad gospodarczymi rywalami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!