TRZY PODEJŚCIA DO DEFINICJI

W literaturze wyróżnia się trzy podejścia do jego definicji: podejście behawiorystyczne, akcentujące działania: stosunek człowieka do da­nego przedmiotu (informacji) ze względu na gotowość do podjęcia działań związanych z tym przedmiotem;   .podejście socjologiczne: „postawa to określony, względnie trwały stosunek  emocjonalny lub oceniający do przedmiotu”, wyrażający się w pozytywnym, negatywnym lub neutralnym stosunku;podejście oparte na teorii poznawczej: „Przez postawę rozumie się względnie trwałą strukturę (lub dyspozycję do pojawiania się takiej struktury) procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań, w której wyraża się określony stosunek wobec danego przedmiotu”.Z tych interpretacji wynikają pewne wnioski.Postawa zawsze odnosi się do jakiegoś przedmiotu. Przedmiotem takim może być informacja.W odniesieniu do informacji postawa oznacza określony stosunek człowieka do niej.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)