TRANSFORMACJA EKONOMII

Powstają wobec tego py­tania: jakie przedsięwzięcia podejmują przedsiębiorstwa, aby sprostać wyzwaniom przyszłości; czy istnieją koncepcje i metody zarządzania, które mogą sprzyjać rozwojowi przedsiębiorstw. Jak kształcić, aby dobrze zarządzać przyszłością. Kształtowanie przyszłości to zadanie każdego podmiotu gospodarczego, przedsię­biorstw, jednostek budżetowych, stowarzyszeń i fundacji. B. Lev twierdzi, że w warunkach GOW transformacja ekonomii w ekonomię wie­dzy jest widoczna nawet w przypadku przedsiębiorstw spoza branży high-tech, bo­wiem inne organizacje zaczęły również wykorzystywać strony internetowe, handel elektroniczny czy rozbudowywać i chronić swoją własność intelektualną — rozpo­częły zatem działalność zgodną z zasadami ekonomiki wiedzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)