POPEŁNIANY BŁĄD

Należy pamiętać o tym, że plik ten,,rozchodząc się” w sieci, zostanie powie­lony w wielkiej liczbie egzemplarzy! Zamiast tego — o ile plik ten jest gdzieś dostęp­ny, np. przez ftp — należy wskazać miejsce, skąd można go uzyskać. Jeżeli brak takiej możliwości, należy wysłać plik prywatnym e-mailem osobom bezpośrednio zainteresowanym. Podobnie nie należy też — za wyjątkiem grup internetowych prze­znaczonych specjalnie do dystrybucji takich plików (mają one w nazwie słowo bina- ries) — wysyłać na listy dyskusyjne jakichkolwiek plików binarnych, zawierających np. oprogramowanie. Błędem popełnianym czasami przez początkujących użytkowników jest używa­nie w poczcie elektronicznej samych dużych liter.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)