PODZIAŁ OPIERAJĄCY SIĘ NA ROLACH

Można również zaproponować podział opierający się na funkcjach (rolach) systemu komputerowego jako„obiektu” przestępstwa,„narzędzia” przestępstwa,„źródła” innej przestępczości,źródła i środka dowodowego.Problematyczne przy dokonywaniu podziału tak niehomogenicznego zjawiska pozostaje spełnienie wymogu rozłączności logicznej, stąd też zapewne także podzia­ły te nie mogą zostać przyjęte bezkrytycznie. Dalsze podziały, uwzględniające inne punkty odniesienia, mogą wynikać z przyporządkowania przestępstw komputero­wych do przestępstw:majątkowych, tj. gospodarczych — z chęci zysku,politycznych (publicznych),osobistych (prywatnych, niemajątkowych), powodujących skutki przestępne na dobrach materialnych lub niematerialnych.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)