NOWY TRYB

Nowy tryb produkcji i dystrybucji wiedzy ma wpływ na transformacje społeczne idące w kierunku powstawania społeczeństw# opartego na wiedzy. Jeśli dodać do czynników transformujących również usieciowienie, to można głosić ideę usiecio- wionego społeczeństwa wiedzy. Czyni tak np. Klub Rzymski. Wprowadzając per­spektywę globalną, klub ten mówi o zrównoważonym, trwałym, samopodtrzymują- cym się społeczeństwie wiedzy. Jednak perspektywy ludzkości nie są przedmiotem podejścia pragmatycznego — od strony organizacji i zarządzania. W podejściu biznesowym — którego synonimem jest zarządzanie wiedzą — ambicje są skromniejsze, choć niebłahe. Wiedza w tym podejściu to working knowledge, czyli wiedza organizacji i jej ludzi, wiedza, którą można zarządzać, przede wszystkim w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)