NIEPRECYZYJNOŚĆ POJĘCIA

Zwraca się uwagę na nieprecyzyjność tego pojęcia, które powinno być traktowa­ne bardziej jako hasło niż określenie konkretnego działania przestępczego. Badania wy każdy, że wraz z przenikaniem techniki informacyjnej do nowych dziedzin życia komputer może być zastosowany przez sprawców do wielu przestępstw i że nie ma już jednej przestępczości komputerowej.Przy próbie zdefiniowania trzeba uwzględnić pewne stałe atrybuty, wyróżniki tych działań przestępczych. Godzą one w system komputerowy, jego połączenia oraz nośniki informacji komputerowej. Polegają na ingerencji w przetwarzaną informację, a także w prawa z nią związane. Tak więc można powiedzieć najogólniej, że przestęp­stwa komputerowe to czyny skierowane zarówno przeciwko systemowi komputero­wemu (komputer-cel), jak i popełniane przy jego użyciu (komputer-narzędzie).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)