NAJWAŻNIEJSZE ZADANIE

Budowanie potencjału wiedzy dla przyszłego społeczeństwa staje się najważniej­szym zadaniem. Ale już od pewnego czasu mówi się o produkcji wiedzy, systemach i przemysłach wiedzy. Zwraca się uwagę na zmianę sposobu produkcji wiedzy we współczesnych społeczeństwach. Powstające nowe rozwiązania wiążą się z urynko­wieniem (sprzedawalnością) i komercjalizacją wiedzy, jej umasowieniem, nowymi formami, transferem i dystrybucją, a także instytucjonalizacją. Nowe cechy to produ­kowanie wiedzy w kontekście aplikacji, transdyscyplinamość, heterogeniczność i organizacyjne zróżnicowanie, społeczna ewaluacja i społeczna refleksyjność. Trud­no powiedzieć, na ile zmiany te wynikają z autonomicznego rozwoju nauki, techni­ki, wiedzy, jego modyfikacji (czy może bifurkacji), a na ile z mechanizmu rynkowe­go (komercjalizacja, wiedza jako element konkurencyjności) oraz cech społeczeń­stwa obywatelskiego (ewaluacja, akceptowalność, refleksyjność).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!