NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ

Na podstawie swoich doświadczeń H. Comwall wydzielił cztery grupy prze­stępstw komputerowych:  niemożliwe do dokonania poza środowiskiem komputerowym, za które uwa­ża manipulacje dokonywane za pomocą komputera na zbiorach danych i opro­gramowaniu, zamachy na urządzenia systemu informatycznego oraz ich kradzież, kradzież materiałów eksploatacyjnych systemów komputerowych (papier, taśmy do drukarek itp.), hackerstwo (nieuprawnione wejście do syste­mów komputerowych);ułatwiane przez komputery, obejmujące oszustwa (fałszowanie danych wejściowych, wykorzystanie tzw. martwych dusz, realizację fikcyjnych inwe­stycji itp.), fałszerstwa i podszywanie się pod cudze nazwisko, kradzież infor­macji oraz podsłuch, rozpowszechnianie w sieciach komputerowych treści i ideologii zakazanych przez prawo, np. pornografii dziecięcej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)