MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ TECHNIKI

W przypadku pierwszej grupy przestępstw możliwości, jakie daje współczesna technika, powodują, że nie ma dokumentu, który nie mógłby zostać sfałszowany. Jest to również wynikiem przejmowania przez komputery i drukarki roli klasycz­nych maszyn do pisania. Kwestią podstawową dla sprawcy jest właściwy dobór sprzętu i materiałów (podłoża) oraz zapewnienie odpowiednich odwzorowań stoso­wanych zabezpieczeń technicznych. Fałszerzowi pozostaje ocena stosunku przewi­dywanych zysków do poniesionych nakładów oraz posiadanych możliwości. W przypadku dokumentów sporządzonych za pomocą prostego edytora tekstu na­cisk zostaje położony na jego właściwe dostosowanie, dające odpowiednie — jed­nakowe — możliwości graficznej prezentacji tekstu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)