MOCNA POZYCJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Mocna pozycja przedsiębiorstwa przyszłości na otwartym rynku wymaga realiza­cji przez polskie przedsiębiorstwa skutecznych innowacji produktowych, które zdeterminowane są m.in. przez istniejące uwarunkowania. Członkostwo w UE wy­maga innowacyjności, konkurencyjności, akceptacji różnorodności, umiejętności przystosowania się do zmian i partycypacji. Partycypacja to wszelkie przejawy wy­wierania wpływu na rzeczywistość w wyodrębnionych obszarach jej obecnego lub przyszłego stanu.Spirala partycypacyjna to „mechanizm wzajemnego dodatniego sprzężenia zwrotnego posiadanego wpływu i żądań dotyczących zakresu przyznawanego wpły­wu (im więcej wpływu, tym więcej informacji i poczucia odpowiedzialności; im wię­cej informacji i poczucia odpowiedzialności, tym więcej żądań dotyczących zakresu uprawnień, dotyczących wpływu itp.”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)