ŁATWE PRZEJŚCIE

W opisywanej tu atmosferze kulturowej ma się znakomicie mętniactwo. Przykła­dem może być „filozofia” New Age czy też rozmaite wypowiedzi postmodemistów (nieraz stawiają dobre pytania, gubią się w odpowiedziach). Czy zmakdonaldyzowa- ny świat, świat, w którym coraz wyraźniej widać złe trendy, będzie dobrym podło­żem do powstawania społeczeństwa wiedzy? Czy nie będzie tak, że zamiast społe­czeństwa wiedzy powstanie masowe społeczeństwo głupoty, w którym jednocześnie będą wielkie zasoby wiedzy (zwłaszcza naukowej i technicznej) oraz wysoko zaawansowane elity wiedzy (jednostki, zespoły, grupy, instytucje, sieci)? Dla więk­szości może to być nawet sytuacja nadmiaru wiedzy. Rozbudowa infrastruktury informacyjnej i nasycenie społeczeństwa środkami in­formatycznymi nie gwarantują jakiegoś automatycznego, łatwego i pomyślnego przej ścia od społeczeństwa informacyjnego do głoszonego już społeczeństwa wiedzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)