ŁAGODNA SIŁA

W tym kontekście należy wspomnieć o informacji jako ;,łagodnej sile”, która wywiera znaczący, a czasem wręcz decydujący wpływ na stosunki międzyludzkie, na kształtowanie się określonych wartości etycznych i moralnych. Informację można postrzegać również jako przekaźnik (nośnik) kultury. M.J. Me- nou wyróżnia kilka tzw. stanów informacji, wśród nich informację jako kanał komu­nikacyjny, jako przekaźnik określonych wiadomości.Istotne są treści przekazywane na temat kultury i jej składników. To dzięki infor­macji człowiek dowiaduje się o minionych epokach nie tylko w aspekcie historycz­nym czy politycznym, lecz także kulturowym; możemy korzystać z dorobku przod­ków i przekazywać dorobek następcom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)