KULTURA MYŚLI

W kulturze informacyjnej można wyróżnićkulturę języka,kulturę myśli,kulturę czynu.Pojęcie „kultura myśli” można określić jako sposób ujmowania otaczającej rze­czywistości oraz budowania modeli myślowych-zjawisk, zdarzeń, procesów i   obiektów należących do niej. Modele te człowiek buduje z wykorzystaniem zna­nych mu pojęć i terminów (na podstawie własnego tezaurusa pojęciowego) oraz ukształtowanych wzorców myślowych i umiejętności obiektywizacji odbieranych informacji.S. Garczyński ostrzega: „Najwulgamiejszym rodzajem uproszczeń i uogólnień są wnioski wyciągane z przypadkowych wiadomości. (…) Pominięcia, uproszczenia, schematyzacje i bezzasadne uogólnienia nie wprowadzą w błąd przygotowanego”.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!