KULTURA INFORMACYJNA SPOŁECZEŃSTWA

Społeczny odbiór informatyki i związana z nim świadomość informacyjna są w dużej mierze uwarunkowane stopniem kultury informacyjnej. Warto więc poświęcić trochę uwagi temu pojęciu .(Kultu^efmiuje się w różny’sposób. Jedna z definicji opiera się na antropologicznej interpretacji tego pojęcia: „Kultura jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów Wykształconych i przyswajanych w toku współ­działania oraz zawierająca wytwory takich zachowań”.Antropologiczna interpretacja traktuje kulturę jako aparat przystosowania się człowieka do zmieniającego się otoczenia, jako rezultat twórczego przeobrażenia sa­mego człowieka i jego otoczenia przez wzajemne oddziaływanie na siebie ludzi i spo­łeczeństwa.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)