KSZTAŁTOWANIE NOWEGO TYPU

Nie chodzi więc o kształtowanie jakiegoś nowego typu społeczeń­stwa, ale o operacyjne wykorzystanie tzw. kapitału intelektualnego. Zwraca się jed­nocześnie uwagę na ograniczone możliwości technologu info-komunikacyjnych w zarządzaniu kapitałem intelektualnym. Uważa się więc wiedzę w organizacji za jedyne trwałe źródło przewagi konkuren­cyjnej. Mówi się o firmach bogatych w wiedzę, ich aktywach intelektualnych, opero­waniu wiedzą, umiejętnościach, technikach i procesach związanych z udostępnianiem wiedzy, jej generowaniem, „przykrawaniem” do własnych potrzeb oraz jej transferowaniem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)