FUNKCJE KULTURY

Kultura obejmuje wzajemne oddziaływanie ludzi, którzy jako jednostki nie są ze sobą powiązani żadnymi związkami ekonomicznymi, politycznymi itp.poza wspólnymi zainteresowaniami .Funkcja kultury to zaspokajanie takich potrzeb człowieka, które’nie wynikają z jego biologicznej egzystencji. Kultura jest niezależna od potrzeb życiowych, zakła­da bezinteresowne działanie człowieka z punktu widzenia jego fizycznej egzystencji. We właściwym sensie pojęcie to oznacza dziedzinę wartości pozbawionych na ogół praktycznej użyteczności. Antropologiczne, niewartościujące, a więc uniwersalistyczne podejście do zjawisk społecznych jako zjawisk kulturowych, umożliwia uwzględnienie całościowego do­robku ludzi, pozwala rozpatrywać zjawiska kulturowe w ujęciu kumulatywnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)