FUNKCJA ROZPOZNAWCZA

Funkcja rozpoznawcza polega na uzyskaniu możliwie dużej ilości informacji o miejscu, przedmiocie/przeciwniku, które to wiadomości mogą stanowić bazę da­nych dla przyszłych i obecnych działań kryminalistycznych.Głównym trzonem funkcji rozpoznawczej jest rozpoznanie problemowe, które powinno dostarczyć wiedzy na temat form popełniania przestępstw komputero­wych. Analiza ta jest ukierunkowana na uzyskanie możliwie pełnej orientacji w za­kresie przestępstw komputerowych, objętych zakresem zainteresowania organów ścigania. Obecnie uwaga powinna być skierowana na podstawowe profile wyzna­czone na płaszczyźnie międzynarodowej, co nie oznacza, że nie pojawią się inne, które w konkretnej sytuacji wzbogacą zakres koniecznego rozpoznania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)