DWIE GRUPY PRZESTĘPSTW

Pojawiają się tu dwie grupy przestępstw. Pierwsza grupa obejmuje przestępstwa dokonywane przez samego właściciela dokumentu, np. w celu prowadzenia podwój­nej księgowości (rachunkowości). W przypadku tym zapis jawny spełnia rolę paraso­la dla zapisu ukrytego (zakodowanego), w którym zawarty jest rzeczywisty stan, np. księgowy. Sprawy te pozostają głównie w gestii inspektorów urzędów skarbo­wych, ale są przez nich, jak na razie, bardzo słabo rozpoznane. Druga grupa fał­szerstw opiera się na działaniu osób trzecich, polegającym na niedostrzegalnej zmia­nie i fałszowaniu danych zarówno przekazywanych, jak i gromadzonych. W ramach tych przestępstw pojawia się problem mający ogromne znaczenie dla obrotu gospo­darczego, zawierania umów on-line, a więc za pośrednictwem sieci komputerowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)