DOBRY SCHEMAT

W miarę jak świat staje się coraz bardziej złożony i dynamiczny, praca powinna zawierać coraz więcej elementów uczenia się. Nie wystarczy już jedna osoba, która uczy się za całą instytucję i wszystkim zarządza z góry, podczas gdy wszyscy inni tylko wykonują rozkazy tego wielkiego stratega. Instytucja ucząca się nieustannie po­większa swoje możliwości tworzenia własnej przyszłości.Dobry schemat zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie powinien umożliwić prze­łożenie problemów firmy na język zarządzania wiedzą oraz ocenę wpływu poszcze­gólnych decyzji na jej kapitał intelektualny, pomagać w rozumieniu problemów specyficznych dla zarządzania wiedzą, kierować uwagę na realne problemy, dostar­czać zestawu miar i narzędzi umożliwiających ocenę podejmowanych działań, dostarczać kryteriów oceny wyników, być zgodny z funkcjonującymi systemami za­rządzania oraz winien być sformułowany w zrozumiałym języku.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)