CYBER PRZESTRZEŃ

Cyber-info technoprzestrzeń pozwala realizować przedsięwzięcia o wielkiej skali w następujących obszarach: komunikacji, sterowania, kontroli i zarządzania, dowo­dzenia (komand), wszelkich obliczeń, scalania pracy ludzkiej w zespoły, wspomaga­nia konkurowania ludzi, organizacji i maszyn, wspomagania kreatywności ludzi i   organizacji.Obieg danych, informacji i wiedzy w dwu podstawowych formach, dominującej elektronicznej i tradycyjnej, będzie wzrastać. Energia potrzebna do produkcji wszel­kich towarów i usług będzie niezbędna także do przesyłania, przetwarzania i wyko­rzystywania niewyobrażalnych mas danych, informacji i wiedzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)