BRAK ODPOWIEDZI

W przypadku braków odpowiedzi oraz dwóch pozo­stałych czynników (tj. rozwój komputeryzacji w kraju i otoczenie gospodarcze) różnice częstości wyborów są statystycznie nieistotne, tzn. utrzymują się na niezmie­nionym poziomie. Nabyta w ciągu trzech semestrów wiedza studentów zaowocowa­ła postrzeganiem przez badanych większej liczby (w tym także wzajemnie powiąza­nych) determinantów kultury informacyjnej.Informacja pełni w społeczeństwie podwójną rolę — może być dostarczana spo­łeczeństwu lub o społeczeństwie zbierana (a dokładnie o poszczególnych członkach społeczeństwa). Naturalną konsekwencją postrzegania tego faktu jest obawa o naru­szanie prywatności obywatela. WI etapie badań zastosowano pytanie podchwytliwie sprawdzające stopień po­czucia zagrożenia prywatności respondentów wynikający z ich świadomości możli­wych obszarów wykorzystania komputerów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)