BIERNY UDZIAŁ KOMPUTERÓW

  • Popełniane przy biernym udziale komputerów, dotyczące oszustw i wyrządzania szkód w interesach prywatnych (np. bazy danych — dane osobowe o charakte­rze wrażliwym) i gospodarczych (np. prowadzenie podwójnej księgowości);dokonywane przez profesjonalnych przestępców z wykorzystaniem kompute­rów, w których chodzi o wszelkie wspomaganie działalności przestępczej, symulację przestępstw, komunikację (zwłaszcza przy przestępczości zorgani­zowanej), poligrafia komputerowa itp.Biorąc pod uwagę zastosowanie informatyki w różnych dziedzinach życia i poja­wiające się stąd pola do nadużyć, motywacja do działań przestępnych pozostanie raczej niezmienna.Przy dokonywaniu podziału przestępstw komputerowych można natrafić na podobne trudności jak w przypadku prób klasyfikacyjnych przestępczości np. „ubez­pieczeniowej”, „samochodowej” czy „granicznej”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)