ANALOGICZNA INTERPRETACJA

Kulturę informacyjną można interpretować analogicznie—jako wiedzę, nawyki i umiejętności odnoszące się do informacji traktowanej jako składnik rzeczywistości otaczającej człowieka, równie ważny jak materia i energia, jako czynnik wpływający na zachowania i osiągnięcia zarówno pojedynczych ludzi, jak i całych społeczeństw. Przejawami tej kultury (jej wskaźnikami) są:  wiedza na temat istoty informacji i jej funkcji; wysoki stopień świadomości roli i znaczenia informacji; znajomość i umiejętność poprawnego posługiwania się terminami i pojęciami odnoszącymi się do informacji i procesów informacyjnych;  umiejętność poprawnego interpretowania informacji i właściwe jej wykorzy­stanie;  umiejętność korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł —z uwzględnieniem ich (nie)spójności i zróżnicowania;     poszanowanie, informacji jako (cudzej) własności oraz dobra prywatnego i ogólnoludzkiego; umiejętność doboru właściwych środków do gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji;  umiejętność i rzetelność w doborze źródeł oraz metod gromadzenia, przetwa­rzania i udostępniania informacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, znajdujesz się na blogu Jarosława, czyli mnie! Jest to blog, który zajmuje się wszelako pojętą techniką. Od obiektywów, przez piloty, do konstrukcji telewizora! Co tylko zechcesz, od A do Z. Zbiór mojej wiedzy będzie powiększał się z dnia na dzień, i o wszystkim będę Cię informować na bierząco, abyś i Ty uczył się wraz ze mną!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)